Betongborrtjänster

Vi är specialister på betonghåltagning, väggsågning, betongborrning vajersågning i alla dess former och vi erbjuder även:

Betongborrare / Betongslipning / Bila i Betong
Betongfräsning / Håltagning tak / Tungrivning
Golvslipning / Taksågning / Golvsågning
Gradsågning / Golvborrning / Takborning
Gradborning / Väggborning