REFERENSER

Här är några bilder från de arbeten vi har utfört.

Förborrning för Vajersåg

Urborrning bergsbult

Spräckning i fundament

Borrning i metallbalk

Sågning av betongfundament

Spår sågning för golvvärme

Borrning med foder rör

Borrning 500 hål

Sågning av betongkant

Bergsborrning

För borrning för att undvika fallande Berg

Dörröppning

Borrning röklucka

Golv sågning och väggsågning på golv för rulltrapps öppning

Förstoring av befintligt hål sömningvägg

Sömnborrning tak för röklucka

Tak Borning

Väggsågning för portal

Allmänt – bilder från olika arbeten

Filmer: Vajersågning av fundament