REFERENSER

Här är några bilder från de arbeten vi har utfört.

Dörröppning 

Borrning 550 hål

Borrning röklucka

Golv sågning och väggsågning på golv för rulltrapps öppning

Förstoring av befintligt hål sömningvägg

Sömnborrning tak för röklucka

Tak Borning

Väggsågning för portal

Allmänt – bilder från olika arbeten